Wszelkie prawa do Serwisu należą do Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

Serwis w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, w szczególności  Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z pózn. zm.).     

Każde wykorzystanie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, przetwarzania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości, w tym także zakaz rozpowszechniania treści i plików udostępnianych w Serwisie.